Vi är göteborgarnas bolag

Göteborgs Spårvägar är ett av flera helägda kommunala bolag inom Göteborgs Stad. Koncernen Göteborgs Spårvägar består av ett moderbolag (Göteborgs Spårvägar AB) och två dotterbolag. Vår styrelse är politiskt tillsatt.

I moderbolaget bedrivs koncernens styrning och ledning samt spårvagnsverksamheten. Här finns också ett antal stödjande funktioner inom bl a HR, Ekonomi, Kvalitet & Säkerhet, Inköp. I koncernen ingår även våra två dotterbolag GS Buss AB samt GS Trafikantservice AB. I dotterbolagen bedrivs den operativa verksamheten.

Vår styrelse består av politiskt tillsatta ledamöter inklusive fackliga representanter. Styrelseordförande heter Endrick Schubert (S) och han tillträdde posten som ordförande efter valet 2010. Förste vice ordförande är Ann Karlsson (V) och andre vice ordförande är Anders Källström (M).

Göteborgs Spårvägars styrelse

Ledamöter

Endrick Schubert (S), ordförande
Anders Källström (M), andre vice ordförande
Ann Karlsson (V), förste vice ordförande
Ewa Karlholm-Jansson (M)
Klas Eriksson (MP)
Christina Rigemar (S)
Jan Nilsson (S)
Martin Darelius (L)
Lars-Arne Johansson (M)

Suppleanter

Anne-Christine Westerholm (S)
Stefan Olinder (M)
Colin Carlfors (S)
Terese Blomqvist (M)
Henry Kenamets (MP)

Fackliga företrädare

Kommunal Väst Spårvägen Trafik-Teknik

Evelina Malmquist
Jan Strömqvist

Fackliga företrädare

Vision

Christer Lundberg